site doorzoeken:

Aanleg CV in bedrijvencomplex

Centrale verwarming (afgekort tot cv) is een verwarmingssysteem, waarbij de warmte die nodig is voor de verwarming van de vertrekken van een gebouw, centraal wordt opgewekt en met behulp van een warmteoverbrengend medium (stoom, water of lucht) wordt overgebracht naar deze vertrekken.

Tegenwoordig worden steeds vaker grotere vermogens als cascade-systeem geïnstalleerd. Dit houdt in dat meerdere toestellen aan een geschakeld kunnen worden. Door het aan een schakelen wordt het mogelijk een zeer groot vermogen op een zeer beperkt oppervlak te plaatsen.

< terug