site doorzoeken:

Energie Prestatie Coƫfficiƫnt (EPC)

In Nederland worden steeds meer maatregelen genomen om het energieverbruik te verlagen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Eén van deze maatregelen is dat nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een minimale Energie Prestatie Norm (EPN). Deze norm wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en geeft aan hoe energiezuinig een woning is.

De EPC wordt berekend op basis van gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewonersgedrag. Hoe lager het getal is, hoe energiezuiniger het gebouw. Op dit moment moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan een EPC van 1,0 en op 1 januari 2006 is deze eis verlaagd naar 0,8.

VRAAG VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

Er zijn verschillende middelen die kunnen worden ingezet om te voldoen aan EPC-eis. Denk hierbij aan:

  • betere isolatie van het gebouw
  • warmteterugwinning uit ventilatielucht
  • warmteterugwinning uit douchewater
  • groter raamoppervlak op het zuiden
  • buffering door onverwarmde ruimtes aan buitenzijde compacter te bouwen
  • hoog rendement verwarming en hoog rendement warm tapwaterbereiding
  • bijdrage van een zonne-energiesysteem
  • vermindering energiegebruik ventilatoren door toepassing van bijvoorbeeld gelijkstroommotoren
  • luchtdichtheid van het gebouw
Energie Prestatie Coƫfficiƫnt (EPC)